Przejdź do treści

Sekcja Epidemiologii

Do zakresu działania Sekcji Epidemiologii w Oddziale Nadzoru należy, w szczególności:

1) ocena zapadalności na choroby zakaźne, inwazyjne i niezakaźne oraz prowadzenie

działalności profilaktycznej;

2) dokonywanie okresowych ocen i analiz skutków zagrożeń zdrowotnych

oraz sytuacji epidemicznej chorób zakaźnych i niezakaźnych uwarunkowanych

czynnikami środowiska;

3) ocena stopnia uodpornienia populacji;

4) nadzór nad przestrzeganiem zasad sterylizacji i dezynfekcji;

5) opracowywanie ognisk chorób zakaźnych;

6) rejestracja, opracowywanie i analiza danych statystycznych, w szczególności

dotyczących zachorowań na choroby zakaźne;

7) nadzór nad wykonywaniem szczepień ochronnych;

8) przyjmowanie prób badań laboratoryjnych.