Przejdź do treści

Sekcja Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Do zakresu działania Sekcji Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w Oddziale

Nadzoru należy, w szczególności:

1) nadzór nad higieną produkcji, transportu, przechowywania i obrotu żywności

oraz warunków żywienia zbiorowego;

2) nadzór nad warunkami zdrowotnymi produkcji, obrotu przedmiotów użytku,

materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;

3) ocena sposobu żywienia w zakładach żywienia zbiorowego.