Przejdź do treści

+ 48 222 500 115

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia 

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku
ul. Kilińskiego 1, 05-400 Otwock
telefony: (22) 779-48-33 / 779-26-63

Godziny pracy Stacji: 7:30 - 15:05 

e-mail: otwock@psse.waw.pl

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Otwocku w sprawach skarg, petycji, zażaleń i wniosków przyjmuje interesantów:

w poniedziałki od 14:00 - 15:00

Informacja odnośnie wykonywania badań na nosicielstwo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku informuje, że od dnia 16.06.2020 r. wznowione zostanie przyjmowanie prób do badań na nosicielstwo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TESTY DLA OSÓB KWARANTANNOWANYCH

Instrukcja dla punktów mobilnych

POWIADOMIENIA SMS od 10.05.2020

1. Każda osoba przebywająca na kwarantannie, w 11 dniu jej odbywania, otrzyma SMS informujący o możliwości zgłoszenia się do punktu mobilnego pobrań wymazów pod kątem zarażenia koronawirusem celem wykonania badania w kierunku COVID-19. Zgłoszenie nie jest obligatoryjne.

2. Badanie jest zalecane, ale dobrowolne.

Lista punktów mobilnych pobrań:

https://mownfz.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=027656e5d5db4cb084be51cce40fbee7

3. Lista punktów i godzin ich otwarcia jest dostępna na stronie pacjent.gov.pl. Można ją także uzyskać pod numerem Infolinii 800 190 590.

4. Początek działania usługi - niedziela 10.05.2020 r.

Przykładowo:

Osoba przebywająca na kwarantannie, która 10.05.2020 będzie w 11 dniu jej trwania, otrzyma w tym dniu SMS, a zgłosić się będzie mogła na badanie TYLKO następnego dnia, tj. w 12 dniu kwarantanny - w sytuacji z przykładu będzie to 11.05.2020.

5. Treść SMS wygląda następująco:

W 12 dniu kwarantanny zrób bezpłatny test na koronawirusa. Adresy pkt. pobrań uzyskasz na pacjent.gov.pl lub dzwoniąc pod nr 800 190 590. Ministerstwo Zdrowia

6. Osoba ta powinna w 12 dniu kwarantanny udać się własnym samochodem do wybranego przez siebie punktu. Niedopuszczalne jest pójście pieszo lub pojechanie rowerem, a także komunikacją publiczną.

7. Osoby posiadające aplikację Kwarantanna domowa otrzymają oprócz SMS także powiadomienie w aplikacji (planowane).

8. Policja na podstawie wykazu osób na kwarantannie (z systemu EWP) będzie miała wiedzę, które osoby mogą udać się na badanie - te osoby nie będą tego dnia miały obowiązku być cały czas w domu. Zgodnie z przepisami, osoba jest zwolniona z obowiązku przebywania w miejscu odbywania kwarantanny na czas pobrania wymazu oraz czas przejazdu do i z punktu pobrań.

PRZEPROWADZENIE BADANIA

9. Po otrzymaniu powiadomienia osoba zainteresowana wykonaniem badania powinna się skontaktować z Punktem Pobrań i umówić na pobranie w wyznaczonych godzinach.

Po pojawieniu się pacjenta w punkcie pobrań należy sprawdzić w EWP na podstawie nr PESEL pacjenta (pacjent ma obowiązek posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem oraz nr pesel) czy osoba ta znajduje się w 12 dniu kwarantanny. Jeżeli tak, należy wystawić zlecenie testu w EWP oraz pobrać wymaz.

10. Po wystawieniu zlecenia w systemie EWP oraz pobraniu wymazu, należy w systemie EWP wybrać z listy laboratorium, któremu zleca się przebadanie wymazu. W tym momencie informacja ta jest już widoczna dla laboratorium, a tym samym wie ono, że zostaną mu dostarczone próbki. Wyboru laboratorium można dokonać indywidualnie dla każdego zlecenia lub grupy zleceń.

11. Następnie próbki należy dostarczyć do właściwego laboratorium.

12. Informacje o wyniku badań będzie wprowadzona przez laboratorium do systemu EWP, a następnie widoczna dla sanepidu – w EWP oraz dla pacjenta – na jego Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl). Do aktywowania IKP niezbędny jest Profil Zaufany. O wynikach pacjenci będą też informowani przez laboratoria.

13. W przypadku dodatniego wyniku pacjent powinien się zgłosić do lekarza w szpitalu jednoimiennym lub w oddziale zakaźnym. W przypadku ujemnego wyniku stacja sanitarno-epidemiologiczna powinna zwolnić tę osobę z kwarantanny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie Dyrektora PSSE w Otwocku z dnia 16 marca 2020 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ( Dz.U. z 2020 r. poz. 433) od 16 marca 2020 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku zostaje zamknięta dla interesantów.

Wszystkie sprawy urzędowe będą załatwiane telefonicznie

pod nr telefonów:

22 779 48 33; 22 779 26 63; 515 256 220; 515 256 221

lub drogą elektroniczną za pomocą: e-mail:otwock@psse.waw.pl skrytki EPUAP PSSE w Otwocku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 16.03.2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania PSSE w Otwocku
Zarzadzenie Nr 4 z dnia 16.03.2020.pdf (206.3 KiB)
Zasady dobrej praktyki dla konsumentów korzystających z wody ze studni oligoceńskich (publicznie dostępnych)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku sprawuje nadzór sanitarny nad ponad 120 tysiącami mieszkańców powiatu. Zapraszamy do zapoznania się z oceną stanu sanitarnego powiatu otwockiego:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 (255.7 KiB)

Strona główna