Przejdź do treści
- kliknij aby przejść do strony

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku
ul. Kilińskiego 1, 05-400 Otwock
telefony: (22) 779-48-33 / 779-26-63

Godziny pracy Stacji: 7:30 - 15:05 

e-mail: otwock@psse.waw.pl

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Otwocku w sprawach skarg, petycji, zażaleń i wniosków przyjmuje interesantów:

w poniedziałki od 14:00 - 15:00

OGŁOSZENIE

 

Dyrektora Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku

z dnia 16 marca2020 r.

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ( Dz.U. z 2020 r. poz. 433) od 16 marca 2020 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku zostaje zamknięta dla interesantów.

Wszystkie sprawy urzędowe będą załatwiane telefonicznie

pod nr telefonów:

22 779 48 33

22 779 26 63

515 256 220

515 256 221

lub drogą elektroniczną za pomocą:

 e-mail:otwock@psse.waw.pl

skrytki EPUAP PSSE w Otwocku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 16.03.2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania PSSE w Otwocku
Zarzadzenie Nr 4 z dnia 16.03.2020.pdf (206.3 KiB)
Informacja odnośnie wykonywania badań na nosicielstwo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku informuje, że od dnia 16.03.2020 r. przyjmowanie prób do badań na nosicielstwo zostaje wstrzymane do odwołania.

Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś Chinach, Iranie, Korei Południowej, Włoszech, Japonii, Hongkongu, Tajwanie, Singapurze, Filipinach, Francji i:

 

1) zaobserwowałeś u siebie u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinieneś:

 

- niezwłocznie powiadomić telefonicznie służby sanitarne – telefon kontaktowy w sprawie koronawirusa do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku - 515-256-220 lub 22 779-26-63, 22 779-48-33 wew. 124, 125, 129

- lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

2) gdy po powrocie nie zaobserwowałeś wspomnianych objawów przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia:

- codziennie mierzyć temperaturę ciała

- zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Zasady dobrej praktyki dla konsumentów korzystających z wody ze studni oligoceńskich (publicznie dostępnych)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku sprawuje nadzór sanitarny nad ponad 120 tysiącami mieszkańców powiatu. Zapraszamy do zapoznania się z oceną stanu sanitarnego powiatu otwockiego:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 (255.7 KiB)

Strona główna

Komunikaty

Nie ma dostępnych aktualności.

Ostrzeżenia

Nie ma dostępnych aktualności.