Przejdź do treści

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku
ul. Kilińskiego 1, 05-400 Otwock
telefony: (22) 779-48-33 / 779-26-63

Godziny pracy Stacji: 7:30 - 15:05 

e-mail: otwock@psse.waw.pl

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Otwocku w sprawach skarg, petycji, zażaleń i wniosków przyjmuje interesantów:

w poniedziałki od 14:00 - 15:00

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku sprawuje nadzór sanitarny nad ponad 120 tysiącami mieszkańców powiatu. Zapraszamy do zapoznania się z oceną stanu sanitarnego powiatu otwockiego:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 (255.7 KiB)

Strona główna

Komunikaty

Nie ma dostępnych aktualności.

Ostrzeżenia

Wytyczne Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie postępowania z wodą i żywnością w sytuacji klęski żywiołowej – powodzi.

W ostatnich tygodniach na terenie całego kraju występowały ulewne deszcze i nawałnice, które spowodowały, że wiele warzywników, sadów czy ogródków działkowych znalazło się pod wodą.

Czytaj więcej